FESKO

FESKO- Fethiye Seydikemer Ekolojik İşletme Kooperatifi, temiz ve sağlıklı gıdaları kaynağından tüketiciye ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.
ETİK/doğal ürünleri siz ve sevdikleriniz için ulaşabilir kılmayı amaçlıyoruz. Kaynaktan kullanıma kadar geçen süreçte yapacağımız takiple güvenle tüketebilmeniz önceliğimizdir.

Kuruluş Öykümüz

Coğrafi yaklaşım olarak Fethiye merkezli bir kooperatifin 250-300 km lik yarıçaplı alan içerisinde kriterleri sağlayan ürünlerin üreticilerden alınarak gerekli ambalaj, tanıtım vb koşullarının sağlanarak FESKO markasıyla internet üzerinden ve oluşturulacak mekanda satılacağı, zamanı geldiğinde de yurtdışı bağlantılar ve ihracat hedefi teyit edildi.
Bu hedefe uygun olarak gerçekleşen binalaşma çalışmamızda, hem üretime uygun bir yer bulunarak ilçe Tarım Teşkilatından uygunluk belgesi alındı, “FESKO Bakkal” fiziki satış merkezimiz haline geldi.
Kooperatife katılma fikrine sıcak bakan arkadaşlarımızla ortak bir dille amaçları anlatabilmek için FESKO kültürünün de ilk adımları atıldı. Bu kültürün ana ekseni, kaynağından tüketiciye geçen süreçte modern usullerle ürünlerin güvenilir paydaşlar aracılığı ile tüketiciye ulaşmasına köprü olmak, markalaşmak olarak belirlendi.
Bu yapılırken aynı zamanda öncülük edebileceği eğitim, yayın vb konularda da zaman içerisinde girişimler yapılacağı veya destek verileceği üzerinde duruldu ve Fethiye merkez olarak belirlendi.
Kooperatif amaçlarında ekolojik, sağlıklı ürünlerde işletme ve kalkınma bilincinin oluşmasına etki edecek konularda eğitim ve yayıncılık maddesinin de eklenmesi kabul gördü. Bu fikirlerin tamamının projelendirilmek ve yönetime sunulmak koşuluyla incelenebileceği üzerinde fikir birliğine varıldı.
Kooperatifimiz, bireylerin yalnız başlarına yetersiz olan ekonomik ve sosyal güçlerini bir araya getirerek yatırıma yönlendirmeyi, mal ve hizmet üretiminde artışlar sağlamayı, teknik bilgi ve düzenli pazarlama olanakları geliştirmeyi, kişilere, topluluklara daha iyi hayat standartları, yaşama alanları, konutlar, köyler, kasabalar, kentler sağlamayı hedefler.
Bilgiyi sosyalleştirerek ticarileştirmeyi, etik değerlere uymayı taahhüt eder.
Katılımcı, demokratik toplum kalkınması yaklaşımı
Üretim ve kişi başına ulusal gelirin artırılmasıyla birlikte, iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bir başka ifade ile kalkınma, bir ülkenin yapısal niteliklerinin adil dağılım ve paylaşımla dönüşümüdür.
Kırsal bölgede sağlanan her tür iyileşmenin kente göçün önünü keseceği, kırsalda yaşayan insanların yaşam kalitelerini artırarak, zaman içinde kentten köye dönüşleri de sağlayacağı ticari/toplumsal/sosyal zeminler hazırlamaya katkı vermeyi amaçlıyoruz.
Hareket noktamız
Türkiye’de 1923 yılından beri kırsal alanları kalkındırma, ulusal kalkınma çalışmalarına entegre etmek ve kır-kent dengesizliğini gidermek gayesiyle yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde muhtelif kalkınma çalışmaları yürütülmüştür.
1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde tarımsal kredi meselesinin çözülmesi, aşar vergisinin kaldırılması, eğitime önem verilmesi, kır kökenli aydınların kırsal kalkınmada önderlik yapması kararı ile kırsal kalkınma Türkiye’de ilk kez hükümet gündemine girmiş ve bugün hâlen gündemin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.
Bu girişimlerin sonucu ortaya çıkan Köy Enstitüleri bugün de iş planımızın ilhamıdır.
Sosyal Yaklaşım
Kapsayıcı sosyal yaklaşımla ayrımcılığa yol açabilecek olumsuzlukları tespit edip, gerekli tedbirleri alabilmek, gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit pay alamayan sosyal grupları koruyan, pozitif ayırımcılığı esas alan aktif sosyal politikalar uygulamak en önemli sosyal politika hedeflerindendir.
Güçlü bir sosyal sermaye ve küçük, birbirine bağlı üreticiler topluluğu özelliği sayesinde kooperatif, üyeler arası kooperatif ilişkilerinden kaynaklanan düşük işlem maliyetlerinden kazanç elde etmeyi amaçlar. Kooperatifçiliğin AR-GE (Know How) geliştirmelerinin öncüsü olmak amaçlanır.

Kooperatif İlkelerimiz

Sorumlu üretim
Sorumlu tüketim
Sürdürülebilir tarım
Kırsal ve kentsel kalkınma
Sosyal ve işlevsel ekonomi
İşci/ mevsimlik işçi
Tarımsal işsizliğe karşı işlendirme mentörlük
Sürdürülebilir iç/dış pazarlama
Sürdürülebilir üretici
Sosyal ve toplumsal fayda
Sosyal dışlanmayı önleme
Eşitlikçi ve kapsayıcı
Nitelikli eğitim
İmece
Dayanışma
Ticaret bakanlığına bağlı bir işletme kooperatifiyiz.

Kurucularımız

MERAL YAŞAR YILDIZ
AYLİN ÖZYURT
GÜLSEN SALMAN ARSLAN
İSMAİL MURAT DÖNMEZ
NAZAN ÇİLDOĞAN BİLİCİ
ALİ DAYIOĞLU
GÜLSÜN YAŞIN ARSLANOĞLU
HÜSEYİN CİHANGİR URGUNLU
LEVENT KIZILDAĞ
METİN ÖZTÜRK
MUHAMMET BÜYÜKÇOBAN
ONUR GÜÇLÜ
EKREM PEHLİVAN
İnternet Satış:
Market Satış: FESKO Bakkal
Çatalarık Mh. Turgut Özal Bulvarı No: 215 / 1  48300 Fethiye/Muğla
WhatsAPP Satış:
0537 012 88 48
Bayi Satış:
Yayladan Şarküteri – Yerguzlar Cd. No:40/B, Fethiye
0545 465 32 00